Publikacje

Książki i artykuły w prasie specjalistycznej, referaty na konferencjach naukowych, których jestem autorem bądź współautorem:

 1. Rotation, Strain, and Translation Sensors Performance Tests with Active Seismic Source, by Felix Bernauer, Kathrin Behnen, Joachim Wassermann, Sven Egdorf, Heiner Igel, Stefanie Donner, Klaus Stammler, Mathias Hoffmann, Pascal Edme, David Sollberger, Cédric Schmelzbach, Johan Robertsson, Patrick Paitz, Jonas Igel, Krystyna Smolinski, Andreas Fichtner, Yara Rossi, Gizem Izgi, Daniel Vollmer, Eva P. S. Eibl, Stefan Buske, Christian Veress, Frederic Guattari, Theo Laudat, Laurent Mattio, Olivie S?be, Serge Olivier, Charlie Lallemand, Basil Brunner, Anna T. Kurzych, Michał Dudek, Leszek R. Jaroszewicz, Jerzy K. Kowalski, Piotr A. Bońkowski, Piotr Bobra, Zbigniew Zembaty, Jiří Vackář, Jiří Málek and Johana Brokesova, 15 January 2021, Sensors 21(1):264
 2. Investigation of rotational motion in a reinforced concrete frame construction by a fiber optic gyroscope, A.T. Kurzych, L.R. Jaroszewicz, J.K. Kowalski, B. Sakowicz, Opto-Electron. Rev., 28(2), (2020), 69-73, DOI: 10.24425/opelre.2020.132503
 3. Two correlated interferometric optical fiber systems applied to the mining activity recordings, A.T. Kurzych, L.R. Jaroszewicz, Z. Krajewski, M. Dudek, K.P. Teisseyre, J.K. Kowalski, J. Lightwave Techn., 37(17), (2019), 4851-4857, DOI: 10.1109/JLT.2019.2923853
 4. The fiber-optic rotational seismograph – laboratory tests and field application, L.R. Jaroszewicz, A. Kurzych, Z. Krajewski, M. Dudek, J.K. Kowalski, K.P. Teisseyre, Sensors, 19(12), (2019), 2699, DOI: 10.3390/s19122699
 5. Interferometric optical fiber sensor set for angular velocity recording ? Allan variance analysis in practice, A.T. Kurzych, L. R. Jaroszewicz, Z. Krajewski, M. Dudek, J. K. Kowalski, 7th European Workshop on Optical Fibre Sensors EWOFS? 2019, 1 ? 4.10. 2019, Limassol, Cyprus, Proc. of SPIE, 11199 (2019), 1104507
 6. Innovative Fibre-Optic Rotational Seismograph, L. R. Jaroszewicz, A. Kurzych, Z. Krajewski, J. K. Kowalski, H.A. Kowalski, K.P. Teisseyre, 7th International Symposium on Sensor Science, Napoli, Italy, 9?11.05.2019, MDPI Proc. 15, (2019), 45; DOI:10.3390/proceedings2019015045
 7. Torsion and tilt registration by two correlated interferometric optical fiber systems
  A. Kurzych, L. J. Jaroszewicz, Z. Krajewski, J. K. Kowalski, M.Dudek,
  26th International Conference on Optical Fiber Sensors OSA Technical Digest (Optical Society of America, 2018), paper ThE99
 8. Fibre-Optic Sagnac Interferometer in a FOG Minimum Configuration as Instrumental Challenge for Rotational Seismology
  A. Kurzych, L. J. Jaroszewicz, Z. Krajewski, J. K. Kowalski, M.Dudek, P. Marc, B. Sakowicz, November 2017, Journal of Lightwave Technology PP(99):1-1
 9. Construction and laboratory test of the fiber optic rotational seismograph FOSREM for rotational seismology area of interest
  A. Kurzych, L. J. Jaroszewicz, J.K. Kowalski
  Conference: SPIE Optics + Optoelectronics, May 2017
 10. Fibre optic gyroscope as instrumental challenge for rotational seismology
  A. Kurzych, L. J. Jaroszewicz, Z. Krajewski, J. K. Kowalski, M.Dudek, P. Marc, B. Sakowicz
  Conference: 25th International Conference on Optical Fiber Sensors
 11. The H2020 european project DEMETRA: Experimental time services based on European GNSS signals
  P. Tavella, I. Sesia, G. Cerretto, G. Signorile, D. Calonico, R. Costa, C. Clivati, E. Cantoni, C. De Stefano, M. Frittelli, V. Formichella,
  E. Biserni, V. Leone, E. Zarroli, D. Sormani, P. Defraigne, Q. Baire, M. Gandara, V. Hamoniaux, E. Varriale, Q. Morante, T. Widomski,
  J. Kaczmarek, J. Uzycki, K. Borgulski, P. Olbrysz, J.K. Kowalski, K. Gliwka, A. Cernigliaro, F. Fiasca, A. Perucca, M. Facca, V. Dhiri,
  M.T. Veiga, T. Suarez, J. Diaz, M. Mangiantini, A.E. Wallin, L. Galleani, P. Whibberly, D. Hindley
  Conference: 2017 Joint Conference of the European Frequency and Time Forum and IEEE International Frequency Control Symposium (EFTF/IFC), Jul 201
 12. Review of the Usefulness of Various Rotational Seismometers with Laboratory Results of Fibre-Optic Ones Tested for Engineering Applications
  LR Jaroszewicz, A Kurzych, Z Krajewski, P Marć, JK Kowalski, P Bobra, …
  Sensors 16 (12), 2161
 13. The laboratory investigation of the innovative sensor for torsional effects in engineering structures? monitoring
  A Kurzych, JK Kowalski, B Sakowicz, Z Krajewski, LR Jaroszewicz
  Opto-Electronics Review 24 (3), 134-143
 14. Construction and laboratory test of a fibre optic sensor for rotational events recording
  A Kurzych, Z Krajewski, JK Kowalski, LR Jaroszewicz
  Sixth European Workshop on Optical Fibre Sensors (EWOFS’2016), 99160K-99160K-4
 15. „Trusted Time Distribution with Auditing and Verification facilities Project TSI#2” – T. Widomski ? J.K. Kowalski ? J. Uzycki ? K. Borgulski ? R. Bender ? P. Olbrysz, Conference: Precise Time and Time Interval Meeting January 2016, At Monterey, California
 16. FOSREM-Fibre-Optic System for Rotational Events&Phenomena Monitoring
  L Jaroszewicz, Z Krajewski, A Kurzych, J Kowalski, K Teisseyre
  EGU General Assembly Conference Abstracts 18, 6772
 17. FOSREM: Fibre-Optic System for Rotational Events and Phenomena Monitoring: Construction, Investigation and Area of Application
  LR Jaroszewicz, A Kurzych, Z Krajewski, JK Kowalski, KP Teisseyre
  Seismic Behaviour and Design of Irregular and Complex Civil Structures II, 49-64
 18. Application of the fibre-optic interferometer as a rotational seismograph type AFORS
  A Kurzych, LR Jaroszewicz, Z Krajewski, KP Teisseyre, JK Kowalski
  XIX Polish-Slovak-Czech Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of …
 19. „Fibre optic system for monitoring rotational seismic phenomena”
  A Kurzych, LR Jaroszewicz, Z Krajewski, KP Teisseyre, JK Kowalski, Sensors 14 (3), 5459-5469
 20. The Horizon 2020 DEMETRA project: DEMonstrator of EGNSS services based on Time Reference Architecture” – Defraigne, P.; METEC, Italy; Sesia, I.; Cerretto, G. ; Signorile, G. ; Calonico, D. ; Cantoni, E. ; De Stefano, C.; Formichella, V. ; Costa, R. ; Cernigliaro, A. ; Fiasca, F. ; Perucca, A.; Samperi, A. ; Cerabolini, P. ; Rotiroti, L. ; Simonetti, A. ; Colombo, A. ; Dhiri, V.; Giulianini, E. ; Defraigne, P. ; Ozdemir, N. ; Veiga, M.T. ; Suarez, T. ; Gandara, M.; Puech, P.L. ; Hamoniaux, V. ; Mangiantini, M. ; Varriale, E. ; Morante, Q. ; Wallin, A.E. ; Widomski, T. ; Kaczmarek, J. ; Uzycki, J. ; Borgulski, K. ; Olbrysz, P. ; Kowalski, J. ; Galleani, L. ; Hindley, D., Metrology for Aerospace (MetroAeroSpace), 2015 IEEE
 21. Fibre optic system for monitoring rotational seismic phenomena., Anna Kurzych, Leszek R Jaroszewicz, Zbigniew Krajewski, Krzysztof P Teisseyre, Jerzy K Kowalski, Sensors 2014, 14, 5459-5469; doi:10.3390/s140305459
 22. Fiber-Optic System for Rotational Events and/or Phenomena Monitoring, POSTER, L. R. Jaroszewicz, J. K. Kowalski, Z. Krajewski, 3rd International Workshop on Rotational Seismology – 3IWGoRS, Christchurch, New Zealand 22-25 September 2013
 23. „Fiber-optic rotational seismic system for investigation of the rotational events” – Leszek R. Jaroszewicz, Zbigniew Krajewski, Jerzy Kowalski, Pawel Zinówko, Proc SPIE 05/2011; DOI:10.1117/12.886055
 24. AFORS – Autonomous Fibre-Optic Rotational Seismograph: Design and Application” – Leszek R. JAROSZEWICZ, Zbigniew KRAJEWSKI, Henryk KOWALSKI, Grzegorz MAZUR, Paweł ZINÓWKO, Jerzy KOWALSKI – Acta Geophysica, vol. 59, no. 3, Jun. 2011, pp. 578-596
 25. „Suitability of New Methods for Pulseoximetric Data Analysis in Screening Diagnostics of Respiratory Disorders During Sleep (RDDS)” – Jerzy Karol Kowalski, Andrzej Kukwa, Grzegorz J. Hatliński, Biocybernetics and Biomedical Engineering (Impact Factor: 0.21). 01/2008; 28(3):27-33.
 26. E-inkunabuł” Jerzy Kowalski, Marek Rzewuski – PCkurier nr 12/2003.
 27. „Nie tylko dla agentów – Aplikacje dla PDA” – PCkurier nr 26/2002.
 28. „System pulsoksymetryczno-respiratoryjny do całonocnych badań przesiewowych osób podejrzanych o zespół snu z bezdechami”, A. Kukwa, G. Hatliński, J. Kowalski, Materiały Konferencji „Waves methods and mechanics in biomedical engineering”, Zakopane, 21-23-04-1999.
 29. „Monitorowanie parametrów oddechowych i hemodynamicznych u osób z Zespołem Snu z Bezdechami (ZSB). System do całonocnych badań przesiewowych i profilaktycznych”, A. Kukwa, G. Hatliński, J. Kowalski, XI Krajowa Konferencja Naukowa „Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna”, XII 1999, tom 1, str. 329-332.
 30. „Na sztywno do internetu” – opis możliwości podłączenia sieci lokalnych do internetu.
 31. „Szybsza sieć potrzebna od zaraz” – rozważania na temat zastosowania przełącznik i koncentratorów
 32. „Czy PCet może być serwerem?” – odpowiedź na to i inne pytania związane z wyborem serwera
 33. „Informatyzacja biura” – jak wybrać rozwiązanie informatyczne dla biura
 34. „Technologia PCI HOT Plug” – opis technologii wymiany kart wejścia-wyjścia PCI w czasie normalnej eksploatacji systemu komputerowego
 35. Architektura równoległa Compaqa” – opis technologii równoległej obsługi procesorów i urządzeń wejścia-wyjścia.
 36. „100VG-AnyLan – teoria, technologia, praktyka” – opis teorii, działania i zastosowań sieci 100MBps standardu 802.12, Computerworld nr 6, 7, 8, 9 z lutego 1996 ). Warszawa, PL (Dostępna jest także wersja w formacie Adobe Acrobat PDF (360kB))
 37. „Komputer w podróży” (PDF) – jak dobrać komputer przenośny do rzeczywistych potrzeb właściciela, (CASH nr 15, 12 kwietnia 1996)
 38. „HELPEX, kompilator systemów pomocy”,Jerzy K. Kowalski, Leszek Jaroszewicz, HELP 1991, ISBN 83-85137-34-3. (okładka)
 39. „ABC Ventura Publisher wersja 3.0 DOS”, Jerzy K. Kowalski, Jacek Doktór, wydawnictwo HELP, ISBN 83-85137-26-2 (okładka)
 40. „Turbo Pascal – Moduły użytkowe”, Wydawnictwo PLJ, 1991, ISBN 83-85190-19-8
 41. „Wpływ sterowania miniskokowego na charakterystyki napędu dyskretnego”, rozprawa doktorska, Warszawa 1988.
 42. „Automatyczny system pomiarów i kontroli parametrów wybranych urządzeń elektrycznych pojazdów samochodowych”. Praca badawcza – wdrożona dla Zakładów Elektrotechniki Motoryzacyjnej ZELMOT w Warszawie. 1987 rok. Opracowanie teoretyczne i wykonanie systemu.
 43. „Zasilacz prądowy transformatora położenia kątowego z cyfrową syntezą przebiegów sinus-cosinus.” VI Sympozjum Mikromaszyny i Serwonapędy, Materiały konferencyjne, t. I s. 56-58, Czerniejewo, 24-27.05.1988
 44. „Centronics w CPC6128”, PMI Komputer, listopad 1987
 45. „Silniki Skokowe w układach wykonawczych”, Wojskowy Przegląd Techniczny, nr 1, 1987, s 22-23.
 46. „Optymalizacja parametrów pracy start-stopowej napędu skokowego.”, V Sympozjum Mikromaszyn i Serwonapędów, t. II, Kazimierz Dolny 1986, 10.21-24, s. 100-109.
 47. „Mikroprocesory w napędach elektrycznych”, Wojskowy Przegląd Techniczny, nr 11, 1985 r, s. 480-481.