Życiorys zawodowy

Oto najważniejsze daty mojego życia naukowego i zawodowego:

2021-2023 Kluczowy ekspert w projekcie „FOSREM-od nieba poprzez ziemię aż do podziemnych zastosowań” – NCBIR, 1/1.1.1/2020 (Elproma Elektronika)
2017-2023 Chief of Professional Systems Department, Science Department Director w Elproma Elektronika Sp. z o.o.
2017-2018 Kierownik B+R projektu „SAFETIME – technologia dystrybucji i weryfikacji dokładnego, zaufanego czasu w systemach Internetu Rzeczy (IoT) ” – RPMA.01.02.00-14-5730/16 (Elproma Elektronika)
2016-2019 Ekspert w projekcie EPOS – System Obserwacji Płyty Europejskiej, Zadanie 2 (WAT)
2016-2023 Członek Rady Nadzorczej Spółki InfoSCAN S.A. (Grupa Modne Zakupy)
2007-2016 Członek Zarządu InfoSCAN S.A. odpowiedzialny za badania i rozwój.
2015 Spółka InfoSCAN S.A., zadebiutowała na giełdzie Newconnect w Warszawie.
2015-2016 Kluczowy ekspert w projekcie „DEMETRA Demonstrator of EGNSS services based on time Reference Architecture” – Program ramowy Komisji Europejskiej Horyzont 2020 (konkurs: H2020-Galileo-2014-1)
2013-2014 Kierownik projektu TSRAB; Telemetryczny system rejestracji i analizy badań zaburzeń oddychania podczas snu.; NCBIR InnoTech 2/Hi-Tech (InfoSCAN)
2012-2014 Kierownik projektu „RunRabbit; Dokładność sub-nanosekund w synchronizacji urządzeń oraz transferu danych w systemach czasu rzeczywistego.” NCBIR – Program EUREKA
2012-2015 Kierownik zespołu konsorcjanta w projekcie „Światłowodowe monitorowanie zdarzeń lub/i zjawisk rotacyjnych” – NCBiR PBS- 180889 (m-Soft)
2012 Powstanie Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe mające na celu opracowanie i wdrożenie do produkcji światłowodowych czujników zjawisk rotacyjnych bardzo wysokiej czułości FOSREM (m-Soft Sp. z o.o, Wojskowa Akademia Techniczna)
2007 Postanie InfoSCAN Sp. z o. o. – firmy telemedycznej zajmującą się m.in. telemetryczną diagnostyką zaburzeń oddychania w czasie snu. Wiceprezes Zarządu spółki.
2007..13 Praca dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Opracowanie i wdrożenie infrastruktury teleinformatyczną NCBiR.
2002 Zmiana nazwy firmy na m-Soft Sp. z o.o.. Prezes Zarządu. Spółka zwiększyła kapitał zakładowy.
2005 Rozwój m-Soft. Projekty m.in. dla TVP, PTK Centertel, Eurocolor, Toyota, Gazownia Warszawska (PSG).
2000 Powstanie Webcasting.pl Sp. z o.o., firmy o profilu informatycznym i webowym. Prezes Zarządu spółki.
1997..2000 Firma JKK-EDS staje się podstawowym moim obowiązkiem. świadczy usługi konsultingowe i internetowe dla takich firm i organizacji jak: Agencja Reklamowa „Propaganda”, ATA-INT Ltd., Desa Unicum Sp. z o.o., WPTS sp. z o.o., Urząd Gminy Warszawa-Bielany, Akademia Sportu i Rekreacji „Let’s Go”, Massachusetts Management Institute Sp. z o.o., Agencja Aktorska GUDEJKO S.C., Wojskowa Akademia Techniczna, Filar Development So. z o.o., demos s.a., Telewizja Polska S.A. Współpracowałem przy produkcji kilku filmów: „Wirus”, „Tato”, „Fuks”, „Amok”, „Policjanci”, „Ostatnia misja”, „Klan”, „Kilerów 2-óch”, gdzie zajmowałem się informatyką na planie. W tym okresie publikowałe swoje artykuły w prasie branżowej: ComputerWorld, PCKurier (patrz publikacje).
1997 JKK-EDS została wybrana przez firmę Compaq do opracowania i uruchomienia polskiego serwisu internetowego www.compaq.pl. We wrześniu podpisana została umowa, 15 października ruszył serwis. W szczytowym okresie serwis zawierał ok. 2500 stron po polsku, ok 20000 stron dokumentacji technicznej po angielsku i 14 GB plików ze sterownikami i dokumentacją serwisową na serwerze FTP. Umowa z firmą Compaq została zakończona ze względów organizacyjnych w grudniu 1999 roku (Compaq połączył się z DEC).
1993..97 Praca jako konsultant firmy Hewlett-Packard Polska. Opracowywanie tekstów folderów i ulotek, redakcja materiałów technicznych, prezentacje sprzętu (serwerów i stacji roboczych). Napisałem, opracowałem i wydałem książkę „Sieci HP”.
1995 Organizacja sieci komputerowej dla biura prasowego Piątej Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. W ramach obsługi zorganizowałem drukowanie i wydawanie akredytacji, obsługę tłumaczeń, połączenia z miejscami pielgrzymki, współpracę z dziennikarzami.
1994 Zdałem egzaminy i otrzymałem tytuł certyfikowanego inżyniera firmy Novell (CNE), który to tytuł następnie recertyfikowałem do poziomu Netware 4 i 5. Kopia dyplomu.
1992-97 Pracowałem w Kancelarii Senatu RP na stanowisku starszego specjalisty. Zajmowałem się tam administracją sieci lokalnej Netware, pełniąc obowiązki podstawowego administratora sieci.
1991-92 Napisałem pierwszą książkę: „Turbo Pascal – Moduły użytkowe”, Wydawnictwo PLJ, 1991, ISBN 83-85190-19-8. Potem następne: „ABC Ventura Publisher wersja 3.0 DOS”, wydawnictwo HELP, ISBN 83-85137-26-2 oraz „HELPEX, kompilator systemów pomocy”, HELP 1991, ISBN 83-85137-34-3.
1991 Pierwszego kwietna założyłem firme JKK-EDS. Pierwszym była informatyczna obsługa działu tłumaczeń w Biurze Prasowym Pielgrzymki Papieża do Polski w 1991 roku.
1990..92 Praca na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej na stanowisku adiunkta. Uczyłem studentów i opracowywałem nowe urządzenia z zakresu elektroniki motoryzacyjnej.
1989 Obroniłem pracę doktorską z zakresu elektroniki, a konkretnie związaną z mikroprocesorowym sterowaniem silników skokowych przy pracy miniskokowej. Tytuł pracy: „Wpływ sterowania miniskokowego na charakterystyki napędu dyskretnego”. Jest dostępna też treść mojej pracy doktorskiej. W grudniu tego roku opuściłem szeregi armii i zostałem przeniesiony do rezerwy. Układ będący wynikiem pracy został opatentowany (świadectwo).
1989 Zostałem laureatem I nagrody i otrzymałem tytuł Młodego Mistrza Techniki na WAT.
1986 Zostałem oficerem, mianowano mnie na stopień podporucznika. Służyłem w WAT, gdzie pracowałem na Wydziale Elektroniki jako inżynier zespołu dydaktycznego, a później jako starszy asystent. W tym czasie rozpocząłem prace nad przewodem doktorskim pod kierunkiem płk. prof. dr hab. inż Tadeusza Wróbla.
1985 Zostałem powołany do służby wojskowej w SPR. Na początku byłem w Zegrzu, gdzie ukończyłem SPR. Następnie odbyłem praktyki w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
1982..85 Pracowałem na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej jako stażysta, technik i konstruktor. Udało mi się zrobić kilka ciekawych prac, co zaowocowało patentami na nowe rozwiązania.
1983 Obroniłem pracę magisterską na kierunku „Maszyny i Urządzenia Elektryczne” z wynikiem bardzo dobrym. W pracy magisterskiej zająłem się opracowanie urządzenia do badania sprawności psychofizycznej (trzeźwości) kierowcy. Za tą pracę otrzymałem II nagrodę w konkursie na najlepszą pracę dyplomową Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 1982/83. Później zgłosiłem to urządzenie od Urzędu Patentowego i otrzymałem patent.
1978 Ukończyłem Liceum Ogólnokształcące nr 49 im. Z. Modzelewskiego w Warszawie (obecnie im. Goethego). Zdałem egzamin wstępny i zostałem studentem I roku Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.