Życiorys zawodowy

Oto najważniejsze daty mojego życia naukowego i zawodowego:

2017 Objąłem stanowisko Chief of Professional Systems Department w Elproma Electronics
2016 Zostałem wybrany na członeka Rady Nadzorczej Spółki InfoSCAN S.A.
2016 Zakończyłem pracę w Zarządzie InfoSCAN S.A.
2015 Spółka InfoSCAN S.A., której członkiem zarządu jestem, zadebiutowała na giełdzie Newconnect w Warszawie.
2014 W InfoSCAN S.A. zostałem członkiem zarządu odpowiedzialnym za badania i rozwój.
2012 m-Soft pod moim kierownictwem zawiązuje Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe mające na celu opracowanie i wdrożenie do produkcji światłowodowych czujników zjawisk rotacyjnych bardzo wysokiej czułości FOSREM
2007 Zakładam wraz z dwoma kolegami InfoSCAN Sp. z o. o. – firmę telemedyczną zajmującą się m.in. telemetryczną diagnostyką zaburzeń oddychania w czasie snu. Zostaję wiceprezesem zarządu spółki.
2009 Prowadzę z powodzeniem działalność w m-Soft. Spółka zaprzestaje działalności w branży telemedycznej ze względu na utworzenie InfoSCAN. Skupiamy się na rozwiązaniach dla dużych roganizacji biznesowych i rozwiązaniach M2M.
2007..13 Na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju opracowałem i wdrożyłem infrastrukturę teleinformatyczną NCBiR na bazie systemu SLES 10, wykorzystując swoją wiedzę w zakresie oprogramowania firmy Novell.
2005..07 Przejmuję wraz z żoną większość udziałów w Spółce m-Soft, gdzie prowadzę swoją działaność zawodową. Nowe projekty i wyzwania m.in. w dziedzinie diagnostyki medycznej.
2002 Zmieniliśmy nazwę firmy na m-Soft Sp. z o.o.. Pełnię nadal funkcję prezesa zarządu. Spółka zwiększyła kapitał zakładowy.
2005 Firma m-Soft mimo przeciwności koniunktury rozwija się. Wykonujemy projekty m.in. dla TVP, PTK Centertel, Eurocolor, Toyota, Gazownia Warszawska. Znowu zajmuję się projektowaniem i zgłaszam w Urzędzie Patentowym wnioski o kolejne patenty.
2000 Wraz z kilkoma współpracownikam, powołałem do życia Webcasting.pl Sp. z o.o., firmę która pozwoli nam na wyjście na szersze wody. Zostałem pierwszym prezesem zarządu spółki.
1997..2000 Firma JKK-EDS staje się podstawowym moim obowiązkiem. świadczy usługi konsultingowe i internetowe dla takich firm i organizacji jak: Agencja Reklamowa “Propaganda”, ATA-INT Ltd., Desa Unicum Sp. z o.o., WPTS sp. z o.o., Urząd Gminy Warszawa-Bielany, Akademia Sportu i Rekreacji “Let’s Go”, Massachusetts Management Institute Sp. z o.o., Agencja Aktorska GUDEJKO S.C., Wojskowa Akademia Techniczna, Filar Development So. z o.o., demos s.a., Telewizja Polska S.A. Współpracowałem przy produkcji kilku filmów: “Wirus”, “Tato”, “Fuks”, “Amok”, “Policjanci”, “Ostatnia misja”, “Klan”, “Kilerów 2-óch”, gdzie zajmowałem się informatyką na planie. W tym okresie publikowałe swoje artykuły w prasie branżowej: ComputerWorld, PCKurier (patrz publikacje).
1997 Moja firma została wybrana przez firmę Compaq do opracowania i uruchomienia polskiego serwisu internetowego www.compaq.pl. We wrześniu podpisana została umowa, 15 października ruszył serwis. W szczytowym okresie serwis zawierał ok. 2500 stron po polsku, ok 20000 stron dokumentacji technicznej po angielsku i 14 GB plików ze sterownikami i dokumentacją serwisową na serwerze FTP. Umowa z firmą Compaq została zakończona ze względów organizacyjnych w grudniu 1999 roku (Compaq połączył się z DEC).
1993..97 Byłem konsultantem firmy Hewlett-Packard Polska. Początkowo zajmowałem się składaniem tekstów folderów i ulotek, później także redagowałem materiały techniczne oraz przeprowadzałem prezentacje sprzętu (serwerów i stacji roboczych). Dla HP napisałem, opracowałem i wydałem książkę “Sieci HP”.
1995 Organizowałem sieć komputerową dla biura prasowego Piątej Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. W ramach obsługi zorganizowałem drukowanie i wydawanie akredytacji, obsługę tłumaczeń, połączenia z miejscami pielgrzymki, współpracę z dziennikarzami.
1994 Zdałem egzaminy i otrzymałem tytuł certyfikowanego inżyniera firmy Novell (CNE), który to tytuł następnie recertyfikowałem do poziomu Netware 4 i 5. Kopia dyplomu.
1992-97 Pracowałem w Kancelarii Senatu RP na stanowisku starszego specjalisty. Zajmowałem się tam administracją sieci lokalnej Netware, pełniąc obowiązki podstawowego administratora sieci.
1991-92 Napisałem pierwszą książkę: “Turbo Pascal – Moduły użytkowe”, Wydawnictwo PLJ, 1991, ISBN 83-85190-19-8. Potem następne: “ABC Ventura Publisher wersja 3.0 DOS”, wydawnictwo HELP, ISBN 83-85137-26-2 oraz “HELPEX, kompilator systemów pomocy”, HELP 1991, ISBN 83-85137-34-3.
1991 Pierwszego kwietna założyłem firme JKK-EDS, w ramach której wykonywałem różne prace. Pierwszym była informatyczna obsługa działu tłumaczeń w Biurze Prasowym Pielgrzymki Papieża do Polski w 1991 roku.
1990..92 Znowu pracowałem na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej na stanowisku adiunkta. Uczyłem studentów i opracowywałem nowe urządzenia z zakresu elektroniki motoryzacyjnej.
1989 Obroniłem pracę doktorską z zakresu elektroniki, a konkretnie związaną z mikroprocesorowym sterowaniem silników skokowych przy pracy miniskokowej. Tytuł pracy: “Wpływ sterowania miniskokowego na charakterystyki napędu dyskretnego” (kopia dyplomu). Jest dostępna też treść mojej pracy doktorskiej. W grudniu tego roku opuściłem szeregi armii i zostałem przeniesiony do rezerwy. Układ będący wynikiem pracy został opatentowany (świadectwo).
1989 Zostałem laureatem I nagrody i otrzymałem tytuł Młodego Mistrza Techniki na WAT (dostałem w związku z tym, całkiem ładny złoty medal).
1986 Zostałem oficerem, mianowano mnie na stopień podporucznika. Służyłem w WAT, gdzie pracowałem na Wydziale Elektroniki jako inżynier zespołu dydaktycznego, a później jako starszy asystent. W tym czasie rozpocząłem prace nad przewodem doktorskim pod kierunkiem płk. prof. dr hab. inż Tadeusza Wróbla.
1985 Zostałem powołany do służby wojskowej w SPR. Na początku byłem w Zegrzu, gdzie ukończyłem SPR (świadectwo). Następnie odbyłem praktyki w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
1982..85 Pracowałem na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej jako stażysta, technik i konstruktor. Udało mi się zrobić kilka ciekawych prac, co zaowocowało patentami na nowe rozwiązania.
1983 Obroniłem pracę magisterską na kierunku “Maszyny i Urządzenia Elektryczne” z wynikiem bardzo dobrym. W pracy magisterskiej zająłem się opracowanie urządzenia do badania sprawności psychofizycznej (trzeźwości) kierowcy. Za tą pracę otrzymałem II nagrodę w konkursie na najlepszą pracę dyplomową Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 1982/83. Później zgłosiłem to urządzenie od Urzędu Patentowego i otrzymałem patent. Kopia dyplomu.
1978 Ukończyłem Liceum Ogólnokształcące nr 49 im. Z. Modzelewskiego w Warszawie (obecnie im. Goethego). Zdałem egzamin wstępny i zostałem studentem I roku Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.